De Driestroom                                                                    CMA

Kinderen hebben ruimte nodig. Ruimte om zichzelf te zijn, plezier te maken, zich te ontwikkelen en zich thuis te voelen. Als uw kind een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking heeft, kan extra zorg en ondersteuning nodig zijn om deze ruimte te vinden en te benutten. Ook kunt u als ouder zelf behoefte hebben aan ondersteuning en advies.
  
Zorg en ondersteuning
De Driestroom biedt zorg en ondersteuning aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een meervoudige complexe handicap of een verstandelijke beperking. Zij kunnen daar thuis, in kindercentra of op school gebruik van maken. De Driestroom ondersteunt ook ouders en adviseert medewerkers van scholen, kinderdagverblijven en andere organisaties.  
De Driestroom streeft naar een samenhangend zorg- en ondersteuningsaanbod gedurende de levensloop van het kind op weg naar zijn twintigste levensjaar. Het gaat daarbij om zorg op alle levensgebieden, op gebied van wonen, dagbesteding/school en vrije tijd.
In Nijmegen, Elst, Arnhem en Velp begeleidt de Driestroom momenteel kinderen van nul tot zestien jaar met een ontwikkelingsachterstand of een beperking. 

Voor meer informatie:      http://www.driestroom.nl/hoofdmenu/kinderen.html