De oorsprong Arnhemse Odd Fellows

Ooit.....

De oorsprong van het Odd Fellow-ship werd al enige eeuwen geleden in Engeland gelegd. Onderzoek naar waar en hoe de basis is gelegd is echter moeilijk.
Vermoedelijk waren Odd Fellows vaklieden, die in de middeleeuwen niet lid konden worden van een plaatselijke gilde. Dit omdat ze reisden van de ene plaats naar de andere.
Om elkaar te ondersteunen, verenigden ze zich in "fellowships". Het woord "Odd" zou aangeven "op zich zelf", niet tot een gilde behorend.
Uit oude geschriften blijkt dat al voor 1780 Odd Fellow loges bestonden.
We nemen aan, dat de eerste Odd Felow loge in England is opgericht rond het jaar 1736.
 

De oorsprong

Rond 1800 emigreerden veel Engelsen naar Noord Amerika, waaronder ook een aantal Engelse Odd Fellows.
Deze geŽmigreerde Odd Fellows ontmoeten elkaar in de plaatselijke herbergen in de Amerikaanse steden.
In 1819 richtte de smid Thomas Wildey de Washington Loge Nr.1 in Baltimore op.
Dit begon allemaal op een Maandagavond op 26 april 1819 in de 'Zeven Sterren Herberg' in Baltimore.

Na een oproep in the plaatselijke krant, verzamelden zich een aantal personen in deze herberg, en zo werd de eerste Odd Fellow loge in de U.S.A. gesticht. Thomas Wildey, the initiator, werd unaniem gekozen als "Grand Master".
Dit moment is het begin van de Independent Order of Odd Fellows.
 In het algemeen werd Thomas Wildey beschouwd als de oprichter van de Amerikaanse tak van de Engelse Odd Fellow Orde. Pas later werd deze tak onafhankelijk van de engelsen en kwam de naam "Independent Order of Odd Fellows" tot stand.

Als devies werd gesteld:

- Bezoek de zieken
- Troost de bedroefden
- Begraaf de doden
- Onderwijs de wezen

In het Amerika in deze tijden was met dit devies veel werk te doen. Sociale werk was onbekend en de Odd Fellows begonnen zo hun werk voor de gemeenschap.
Naast het maatschappelijke werk was ook aandacht voor de ethische kant van het leven. Dit leidde tot vorming van kampementen, waar de leden zich verdiepten in de ethiek.
Echter in Engeland bestonden geen kampementen, en was ethiek geen onderdeel van de Odd Fellow Orde. Dit verschil leidde tenslotte tot het onafhankelijk worden van de Engelse Odd Fellow Orde.
 

Over de Atlantische Oceaan

Vanwege de politieke verwikkelingen in het tweede deel van de 19e eeuw, emigreerden veel Scandinaviers en Duitsers naar de U.S.A.
Zij ontmoetten daar de Odd Fellows, en zo ontstonden er zelfs loges waarin de zittingen werden gehouden in de landstaal van de leden.
Vandaar was het nog maar een kleine stap om de I.O.O.F. in Europa te vestigen. Rond 1870 was de orde vertegenwoordigd in Duitsland, Scandinavie en Zwitserland.